Vize şi servicii consulare

Servicii de viză pentru cetăţeni străini

 

Cererile de viză vor fi acceptate doar dacă sunt depuse online prin facilitatea oferită de portalul Evisa: http://evisa.mae.ro/home

Ulterior luării unei decizii asupra respectivei cereri, petenţii vor fi înştiinţaţi prin e-mail, la adresa indicată, pentru a se prezenta la proba interviului.

Cererile de viză trebuie depuse prin facilitatea Evisa cu cel puţin trei săptămâni înaintea plecării preconizate şi nu mai mult de trei luni înainte de aceasta.

 

Excepţii de la obligativitatea de a obţine viza română:

În conformitate cu OUG 109/2013, posesorii de vize uniforme (cu cel puţin 2 sau mai multe intrări), de vize de lungă şedere, cât şi de permise de şedere eliberate de state membre ale Spaţiului Schengen, nu vor mai fi supuşi obligativităţii vizei de scurtă şedere pentru a intra pe teritoriul României, pentru o perioadă ce nu depăşeşte 90 de zile în cursul oricărei perioade de 180 de zile.

Pentru ca titularii documentelor sus-menţionate să poată beneficia de intrarea în România fără obligativitatea deţinerii unei vize române, numărul intrărilor şi dreptul de şedere conferite prin vizele Schengen, trebuie să nu fi fost epuizate.

Totodată, dreptul de şedere pe teritoriul României nu va depăşi dreptul de şedere conferit prin vizele / permisele de şedere acordate de statele membre Schengen.

După obținerea unei programări prin sistemul online Eviza, toți solicitanții de viză trebuie să se prezinte personal la ghișeul secției consulare pentru a depune cererea de viză și documentele justificative în original și copie. Nu se acceptă depunerea de cereri de viză prin intermediari/ reprezentanți. Ridicarea pașapoartelor se poate face și de către persoane terțe, pe baza chitanței.

Nu se acceptă cererile de viză trimise prin e-mail, poștă sau fax. Ambasada nu acceptă primirea sau trimiterea pașapoartelor prin poștă.

Agențiile de turism din Thailanda pot depune cereri de viză în numele solicitanților de viză thailandezi care doresc să călătorească în România, în grupuri organizate, cu un itinerariu validat cu parteneri din industria turismului din România. Agenția este responsabilă pentru depunerea cererilor online în sistemul Eviza, pentru fiecare membru al grupului și pentru obținerea de programări din sistem în vederea depunerii documentelor originale la ambasadă.

Solicitanții de viză trebuie să depună un formular completat și semnat olograf. Minorii vor depune formulare semnate de gardianul legal.

Documentele justificative care atestă scopul călătoriei în România (invitaţii din partea companiilor, invitaţii autentificate la notar public şamd) trebuie să fie prezentate în original şi copie. Copia se reţine la dosarul de viză iar originalul trebuie să fie pregătit pentru prezentare la trecerea frontierei de stat în cazul în care agentul Poliţiei de Frontieră solicită justificarea scopului călătoriei. Acordarea vizei nu garantează accesul străinilor în România.

Pentru evitarea încercărilor de eludare a legislaţiei în materie de angajare în muncă, ambasada nu acorda vize de turism pentru perioade mai lungi de 15 zile.

Procesarea unei cereri de viză Tip C durează între 2 şi 7 zile, iar pentru vizele Tip D până la 30 de zile. Accesul la secţia de vize se face pe baza programării generate de sistemul Eviza.

Ambasada nu oferă consultanţă în materie de viză. Informaţia completă pentru depunerea cererii de viză şi a documentelor justificative impuse de legislaţia în vigoare poate fi consultată în paginile de internet gestionate şi actualizate periodic de ambasadă sau pe peortalul Eviza.

Ambasada descurajează corespondenţa pe tema vizelor.

Marcarea Zilei Internaţionale a Francofoniei la Bangkok

04.02.2012

Grup de elevi thailandezi in vizita la standul Romaniei, Bangkok 2012 La 4 februarie 2012, a avut loc la Bangkok, la sediul Alianţei Franceze, marcarea Zilei Internaţionale a Francofoniei. România a fost reprezentată…

Demersuri pentru asigurarea condiţiilor sanitar-veterinare la importul produselor animale din România

08.05.2012

Convorbiri la Departamentul de Ceştere a Animalelor, Ministerul Agriculturii şi Cooperativelor, Thailanda La 8 mai 2012, Gruia Jacotă, însărcinatul cu afaceri a.i al României în Regatul Thailandei, a avut o întâlnire cu Trithasdee Chaosuancharoen,…

Succes al vinurilor şi cosmeticelor româneşti la Târgul de binefacere organizat de Crucea Roşie thailandeză

04.03.2012

Târgul de binefacere al Crucii Roşii Thailandeze. Standul României. Cea de-a 45-a ediţie a Târgului de binefacere găzduit de Societatea Naţională de Cruce Roşie thailandeză în colaborare cu ambasadele din Bangkok s-a…