Încheiere acte notariale

Redactarea şi autentificarea procurilor şi a declaraţiilor/ invitaţiilor

AUTENTIFICAREA DE PROCURI SI DECLARATII

Taxele pentru autentificarea actelor cu incidență în activitatea notarială din România sunt echivalentul în baht a 3 euro.

Procurile generale, speciale, judiciare, de administrare precum si declaratiile pe proprie raspundere, de luare in spatiu, de acceptare/renuntare la succesiune, de calatorie etc. se tehnoredactează la sediul ambasadei.

Pentru a întocmi o procură este necesar ca solicitantul să cunoască datele de identificare ale persoanei ce urmează a fi imputernicită (numele, prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate).

Pentru autentificarea procurilor şi a declaraţiilor (atunci când este prevăzută forma autentică pentru declarații) și pentru legalizarea semnăturilor persoanele interesate trebuie să se prezinte personal la sediul ambasadei şi să probeze identitatea şi calitatea de cetăţean român (cu un act de identitate valabil). Actele care conţin precizări neconforme cu legislaţia română, ordinea de drept sau siguranţa naţională nu pot fi autentifícate / legalizate.

Astfel, procurile şi declaraţiile se semnează în faţa consulului, identificarea făcându-se cu un act romanesc valabil : paşaport, buletin, carte de identitate, iar în cazul procurilor pentru obţinerea cărţii de identitate solicitantul se poate identifica şi cu titlu de călătorie.

Autentificarea procurilor speciale prevăzute la art. 90 alin.(2) din Legea nr.19/2000 privind sistemul public de pensii și alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile și completarile ulterioare, poate fi făcută de către oficiile diplomatice şi consulare și la cererea persoanelor de origine română care au cetățenia romană sau statutul de apatrid, daca legile si reglementarile Regatului Thailandei nu prevad altfel.

Oficiile diplomatice şi consulare ale României nu pot efectua operaţiuni notariale în ceea ce priveşte încheierea unor contracte, înţelegeri, donaţii sau alte acte de dispoziţie, tranzacţii judiciare, confirmări de hotărâri judecătoreşti, de documente de studii, documente de vechime în muncă, documente privind stagiul militar, testamente, legate, acţiuni în justiţie sau cereri adresate autorităţilor române.

Pentru autentificarea actelor notariale, care trebuie să producă efecte în România, de către persoane sau entităţi thailandeze, acestea trebuie să se le încheie în faţa unui avocat cu pregătire notarială (notarial services attorney) thailandez, după care se supun procedurii supralegalizării la Ministerul Afacerilor Externe thailandez şi apoi de autentificare a sigiliului şi semnăturii MAE thailandez de către Ambasada României. Pentru cetăţenii străini de alte naţionalităţi, aceştia pot încheia actele notariale înaintea propriului consul, urmând apoi aceeaşi procedură ca şi actele notariale încheiate în faţa unui avocat cu pregătire notarială local. Autentificarea sigiliului MAE thailandez este gratuită.

 

Procesul de votare din Regatul Thailandei, programul votării și documentele cu care se poate vota la alegerile prezidențiale pentru turul II

19.11.2019

În vederea desfășurării turului II al alegerilor prezidențiale din anul 2019, în Regatul Thailandei va fi deschisă o secție de votare: SEDIUL…

Secția consulară din cadrul Ambasadei României la Bangkok nu va avea program cu publicul în zilele de joi - 21 noiembrie (după-amiază), vineri - 22 noiembrie 2019 și luni - 25 noiembrie 2019

19.11.2019

Secția consulară din cadrul Ambasadei României la Bangkok nu va avea program cu publicul în zilele de joi - 21 noiembrie (după-amiază), vineri - 22…

Participarea Asociației Patronale a producătorilor de Tehnică Militară din România – “PATROMIL” la expoziția internaționala de tehnică militară Defense&Security 2019 de la Bangkok (18-21 noiembrie)

19.11.2019

Participarea Asociației Patronale a Producătorilor de Tehnică Militară din România – “PATROMIL” la expoziția internaționala de tehnică militară…