Eliberare documente de identitate şi călătorie

Paşaportul simplu temporar

Paşaportul simplu temporar se elibereaza cetatenilor romani care nu mai poseda un document de calatorie valabil, iar în perioada imediat următoare au nevoie urgentă demonstrată de a prezenta un paşaport valabil. Pasaportul temporar are o valabilitate de maximum un an si se eliberează doar o singură dată.

Secţia consulară a ambasadei preia cererea de paşaport temporar cu condiţia preluării anterioare a cererii pentru un paşaport electronic (valabil 5 ani). Acesta va fi confecţionat în România şi poate fi ridicat de la ambasadă dupa aproximativ două luni, sau va putea fi ridicat în interval de aproximativ două săptămâni de la serviciul de paşapoarte din municipiul reşedinţă de judeţ pe raza căruia cetăţeanul îşi are domiciliul în România şi poate fi transmis către acesta, pe proprie răspundere, prin curierat rapid, de o persoana mandată în acest scop printr-o procură.

Documentele necesare pentru eliberarea paşaportului simplu temporar:

 

  • Cartea de identitate, cartea de identitate provizorie sau buletinul de identitate, aflate în termen de valabilitate, în original; Cartea de identitate provizorie poate fi acceptată doar dacă este însoţită de certificatul de naştere, în original.
  • Paşaportul anterior, dacă este cazul, în original.
  • În cazul schimbării numelui sau prenumelui este necesară prezentarea, după caz, a următoarelor documente în original: certificat românesc de căsătorie, sentinţa românească de divorţ, decizie pronunţată de către autorităţile din România cu privire la schimbarea pe cale administrativă a numelui/prenumelui
  • În situaţia furtului, raportul în acest sens al poliţiei thailandeze, tradus în engleză la un birou de traduceri local. Pierderea se poate declara la ambasadă.
  • În cazul distrugerii paşaportului, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat, cu condiţia să existe elemente care să facă posibilă identificarea documentului.
  • Pentru minori, este necesară prezenţa ambilor părinţi cu documente de identitate valabile (cartea de identitate/paşaportul), precum şi certificatul românesc de naştere al minorului.
  • În cazul în care unul dintre părinţi nu poate fi prezent, procura notarială în vederea obţinerii unui paşaport pentru minor.
  • În cazul în care numele actuale ale părinţilor nu coincid cu cele din certificatul de naştere al minorului, va trebui să prezentaţi şi certificatul de căsătorie, sentinţa de divorţ sau documentul din care reiese respectiva schimbare.

Taxa consulară este echivalentul în baht a 20 euro, iar eliberarea paşaportului simplu temporar se face în aceeaşi zi.

Marcarea Zilei Internaţionale a Francofoniei la Bangkok

04.02.2012

Grup de elevi thailandezi in vizita la standul Romaniei, Bangkok 2012 La 4 februarie 2012, a avut loc la Bangkok, la sediul Alianţei Franceze, marcarea Zilei Internaţionale a Francofoniei. România a fost reprezentată…

Demersuri pentru asigurarea condiţiilor sanitar-veterinare la importul produselor animale din România

08.05.2012

Convorbiri la Departamentul de Ceştere a Animalelor, Ministerul Agriculturii şi Cooperativelor, Thailanda La 8 mai 2012, Gruia Jacotă, însărcinatul cu afaceri a.i al României în Regatul Thailandei, a avut o întâlnire cu Trithasdee Chaosuancharoen,…

Succes al vinurilor şi cosmeticelor româneşti la Târgul de binefacere organizat de Crucea Roşie thailandeză

04.03.2012

Târgul de binefacere al Crucii Roşii Thailandeze. Standul României. Cea de-a 45-a ediţie a Târgului de binefacere găzduit de Societatea Naţională de Cruce Roşie thailandeză în colaborare cu ambasadele din Bangkok s-a…