Paşaportul simplu electronic

Paşaportul simplu electronic pentru cetăţenii români minori cu domiciliul în străinătate

Documente necesare pentru obţinerea unui paşaport CRDS pentru minori:

Pe lângă respectarea condiţiilor generale trebuie ţinut cont de faptul că un minor nu poate avea paşaport simplu electronic cu domiciliul în străinatate (tip CRDS) fără ca, măcar unul din părinţi să aibă domiciliul în străinătate.

În cazul minorilor, este obligatorie prezenţa minorului şi a ambilor părinti. Cu toate acestea, în situaţii deosebite, cererile pot fi formulate şi în prezenţa doar a unui singur părinte, atunci când acesta este împuternicit de către celălalt părinte prin procură specială, autentificată în ţară de notarul public, iar în străinătate de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României, ori când există acordul scris al acestuia, autentificat în aceleaşi condiţii.

În cazul în care numele actuale ale părinţilor nu coincid cu cele din certificatul de naştere al minorului, va trebui sa prezentaţi acele documente (certificatul de căsătorie, sentinţa de divort etc.) din care reiese respectiva schimbare.

Documente necesare:

  • din partea părintelui român: viza NON-IMM pe termen lung (un an) sau originalul carnetului de muncă însoţit de originalul traducerii în engleză efectuate la un birou de traduceri local, sau orice alt document care atestă dreptul de şedere legală în original şi traducerea în engleză;
  • certificatul de naştere românesc în original;
  • certificatul de căsătorie românesc în original al părinţilor;
  • sentinţa de divorţ emisă de o autoritate judecatorească din Romania, rămasă definitiva, in original (in cazul părinţilor divorţaţi), din care sa rezulte cărui părinte i-a fost încredinţat minorul;
  • certificatul de deces românesc al părintelui, în original ( în cazul în care un părinte este decedat);
  • cărţile de identitate sau paşapoartele părinţilor in original.

În cazul declarării furtului/pierderii paşaportului simplu, este necesară prezentarea dovezii eliberate de organele de poliţie a statului de reşedinţă cu traducerea efectuată la un birou de traduceri din Thailanda.

În cazul distrugerii paşaportului simplu, se va prezenta paşaportul distrus sau deteriorat sau fragmente din acesta, cu condiţia ca acestea să cuprindă elemente care să facă posibilă identificarea documentului.

 

Marcarea Zilei Internaţionale a Francofoniei la Bangkok

04.02.2012

Grup de elevi thailandezi in vizita la standul Romaniei, Bangkok 2012 La 4 februarie 2012, a avut loc la Bangkok, la sediul Alianţei Franceze, marcarea Zilei Internaţionale a Francofoniei. România a fost reprezentată…

Demersuri pentru asigurarea condiţiilor sanitar-veterinare la importul produselor animale din România

08.05.2012

Convorbiri la Departamentul de Ceştere a Animalelor, Ministerul Agriculturii şi Cooperativelor, Thailanda La 8 mai 2012, Gruia Jacotă, însărcinatul cu afaceri a.i al României în Regatul Thailandei, a avut o întâlnire cu Trithasdee Chaosuancharoen,…

Succes al vinurilor şi cosmeticelor româneşti la Târgul de binefacere organizat de Crucea Roşie thailandeză

04.03.2012

Târgul de binefacere al Crucii Roşii Thailandeze. Standul României. Cea de-a 45-a ediţie a Târgului de binefacere găzduit de Societatea Naţională de Cruce Roşie thailandeză în colaborare cu ambasadele din Bangkok s-a…