Încheiere acte notariale

Supralegalizări

Supralegalizarea pe cale administrativă este supusă procedurii stabilite de statul de origine a actului, urmat de supralegalizarea efectuată de către misiunea diplomatică sau oficiul consular român din ţara respectivă.

Ca urmare a aderării la Convenţia de la Haga cu privire la suprimarea cerinţei de supralegalizare a actelor oficiale străine, încheiată la 5 octombrie 1961, România scuteşte de supralegalizare toate actele emise de autorităţile ţărilor contractante.

Thailanda nu a semnat convenţia mai susmenţionată, prin urmare actele oficiale din Thailanda, care urmează a produce efecte legale în România trebuie supralegalizate în Thailanda. În acelaşi fel, actele emise de autorităţile române care urmează a produce efecte legale în Thailanda trebuie supralegalizate în România.

 

Supralegalizarea actelor emise de autorităţile thailandeze:

1. Actul oficial thailandez se prezintă la Ministerul Afacerilor Externe (MAE) thailandez pentru legalizarea sigiliului şi semnăturii emitentului. Autorităţile thailandeze efectuează legalizarea în termen de două zile lucrătoare de la data primirii actului. Costul pentru aplicarea unui sigiliu este de 200 baht, iar pentru regim de urgenţă, în aceeaşi zi, 400 baht pentru fiecare sigiliu. Mai multe informaţii se pot obţine la:

    Legalization Division
    Department of Consular Affairs
    Ministry of Foreign Affairs
    123 Chaengwattana Road
    Tungsonghong Laksi, Bangkok 10121
    centrala tel. +66-(0)-2-981-7171 (int.33218)
    Dept.Leg. tel: +66-(0)-2-575-1056/7
    fax: +66-(0)-2-575-1054
    consular04@mfa.go.th,
    Program: 08:30 - 14:30, închis sâmbăta, duminica şi sărbătorile legale.

Ambasada nu oferă asistenţă pentru legalizarea documentelor de către MAE thailandez.

2. Actul oficial, legalizat de MAE thailandez, se prezintă la Ambasada României în vederea legalizării sigiliului şi semnăturii MAE thailandez. Acest serviciu consular se efectuează cu titlu gratuit.

 

Supralegalizarea actelor emise de autorităţile române:

1.Actul oficial se prezintă spre legalizare în România ministerului tutelar al entităţii instituţionale care l-a emis. Spre exemplu, o diploma de studii se va legaliza la Ministerul Educaţiei şi Cercetării, o hotărâre de divorţ se va legaliza la Ministerul Justiţiei, un buletin de analize medicale, la Ministerul Sănătăţii. Un document notarial se legalizează la camera judeţeană a notarilor publici şi la Ministerul Justiţiei. 

2. Actul legalizat se va prezenta pentru supralegalizare la Ministerul Afacerilor Externe, Direcţia Relaţii Consulare (Bucureşti, Aleea Alexandru nr 24).

3. După supralegalizarea de MAE român, actul se va prezenta la Ambasada Thailandei în România, în vederea legalizării sigiliului şi semnăturii MAE român.

Temeiul legal:

  • art. 1 alin. 2 din Legea nr.105 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat: „În înţelesul prezentei legi, raporturile de drept internaţional privat sunt raporturile civile, comerciale, de muncă, de procedură civilă şi alte raporturi de drept privat cu element de extraneitate.”
  • art.162 alin.4 din Legea nr.105 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat „Supralegalizarea actelor întocmite sau legalizate de instanţe române se face, din partea autorităţilor române, de către Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Externe.”
  • art.57 alin. (1) din Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995, modificat prin art VI al Legii 202/ 2010: „În cazul în care, pentru valabilitatea în străinătate a actului notarial este necesară supralegalizarea semnăturii şi sigiliului notarului public sau  apostilarea actelor notariale, aceste proceduri se îndeplinesc de către Camera Notarilor Publici, la sediul principal sau la sediile judeţene ale acesteia, în a cărei circumscripţie îşi desfăşoară activitatea notarul public care a instrumentat actul, în condiţiile stabilite prin regulament. Notarul public va pune în vedere părţii obligaţia îndeplinirii acestei cerinţe."

 

Celebrarea Zilei Naționale a României la Bangkok

02.12.2019

Cu prilejul celebrării Zilei Naționale a României, Ambasada României în Regatul Thailandei a organizat o recepție la care au participat membrii…

Celebrarea Zilei Naționale a României la Bangkok

02.12.2019

Cu prilejul celebrării Zilei Naționale a României, Ambasada României în Regatul Thailandei a organizat o recepție la care au participat membrii…

Procesul de votare din Regatul Thailandei, programul votării și documentele cu care se poate vota la alegerile prezidențiale pentru turul II

19.11.2019

În vederea desfășurării turului II al alegerilor prezidențiale din anul 2019, în Regatul Thailandei va fi deschisă o secție de votare: SEDIUL…