Asistenţă şi servicii consulare pentru…

Obţinere documente din România

La cererea persoanelor interesate, se pot procura din România următoarele documente:

  • Duplicate ale certificatelor de stare civilă din România (certificate de naștere, căsătorie, deces)
  • Certificatul de cazier judiciar

Durata obținerii duplicatelor certificatelor de stare civilă este de circa 3 luni, a cazierelor judiciare de circa 4-8 săptămâni, în funcție de răspunsul autorităților competente din România.

Alternativ, solicitanţii pot obţine duplicate după acte de stare civilă sau alte documente, într-un timp mai scurt, prin încheierea unei procuri la ambasadă. Pentru aceasta, trebuie să prezinte pe lângă propriul document de identitate şi copia cărţii de identitate pe care urmează să o mandateze. Cu excepția certificatelor de naștere și ale celor de deces, nu pot fi cerute acte pentru alte persoane. Actele se eliberează numai pe baza unei cereri semnate de titulari. Înmanarea lor se face, de asemenea, numai titularilor sau împuterniciților acestora cu procură autentificată.

Celebrarea Zilei Naționale a României la Bangkok

02.12.2019

Cu prilejul celebrării Zilei Naționale a României, Ambasada României în Regatul Thailandei a organizat o recepție la care au participat membrii…

Celebrarea Zilei Naționale a României la Bangkok

02.12.2019

Cu prilejul celebrării Zilei Naționale a României, Ambasada României în Regatul Thailandei a organizat o recepție la care au participat membrii…

Procesul de votare din Regatul Thailandei, programul votării și documentele cu care se poate vota la alegerile prezidențiale pentru turul II

19.11.2019

În vederea desfășurării turului II al alegerilor prezidențiale din anul 2019, în Regatul Thailandei va fi deschisă o secție de votare: SEDIUL…