Asistenţă şi servicii consulare pentru…

Înscrierea certificatelor de stare civilă emise de autorităţi străine

Ambasadele şi consulatele României pot efectua înscrierea certificatelor de stare civilă (naştere, căsătorie sau deces) emise de autorităţile statului de resedinţă.

Înscrierea acestor acte este necesară pentru recunoaşterea lor de către autorităţile române, în vederea producerii efectelor juridice.

În cazul certificatelor de căsătorie, titularii actului sau titularul cetăţean român (dacă numai unul dintre soţi este cetăţean român) se pot adresa ambasadei sau consulatului român din ţara în care a fost emis actul, în vederea solicitării înscrierii actului străin în registrele de stare civilă române.

Cererea trebuie să fie însoţită de certificatul de căsătorie străin în original, o copie legalizată, o traducere legalizată a acestuia în limba română, copia actelor de identitate ale soţilor, certificatele de naştere ale soţilor, precum şi de o declaraţie prin care solicitantul confirmă, pe proprie răspundere că nu a mai cerut înscrierea actului la o altă ambasadă, consulat sau autoritate română.

În cazul în care din certificatul de căsătorie străin nu rezultă numele de familie al soţilor după căsătorie, se va depune o declaraţie prin care soţii precizează care este acest nume.

Întocmirea actului se va face numai în conditiile în care s-a stabilit că soţul cetăţean român, în cazul în care a avut una sau mai multe căsătorii încheiate în strainatate şi hotărârea de divorţ a fost pronunţată în străinătate, a solicitat înscrierea menţiunilor de căsătorie şi de divorţ pe marginea actului de naştere din ţară. Dovada o poate face prezentând certificatul de naştere eliberat de autorităţile din ţara, cu toate menţiunile înscrise (referitoare la căsătorie sau divorţ).

Ambasadele şi consulatele României deţin formularele corespunzătoare cererilor de înscriere a acestor documente. Acestea sunt puse la dispoziţia persoanelor interesate gratuit, în vederea completării.

 

Celebrarea Zilei Naționale a României la Bangkok

02.12.2019

Cu prilejul celebrării Zilei Naționale a României, Ambasada României în Regatul Thailandei a organizat o recepție la care au participat membrii…

Celebrarea Zilei Naționale a României la Bangkok

02.12.2019

Cu prilejul celebrării Zilei Naționale a României, Ambasada României în Regatul Thailandei a organizat o recepție la care au participat membrii…

Procesul de votare din Regatul Thailandei, programul votării și documentele cu care se poate vota la alegerile prezidențiale pentru turul II

19.11.2019

În vederea desfășurării turului II al alegerilor prezidențiale din anul 2019, în Regatul Thailandei va fi deschisă o secție de votare: SEDIUL…